Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Digitalna televizija » Digitalna televizija


Analogna televizija, koja koristi CRT tehnologiju, je u upotrebi već godinama unazad.

hdtv_01

U svetu televizije danas svi govore o HDTV (visoko definisana televizija – high-definition television). HDTV nudi korisnicima mnogo veću rezoluciju i mnogo bolju boju i jasnoću slike u poređenju sa standardnom analognom televizijom. Analogna televizija, koja koristi CRT tehnologiju, je u upotrebi već godinama unazad. Standardna televizija može da emituje 480 linija piksela. Za iscrtavanje svake linije je potrebno 1/60 sekunde. Iscrtavanje linija se vrši tako što se prvo iscrtavaju neparne, a zatim parne linije, što se obično naziva prepleteno skeniranje (interlaced scanning).

Sve do nedavno su televizori sa velikim ekranom morali da se oslanjaju na CRT tehnologiju. Sada su dostupni televizori sa velikim ekranom koji mogu da koriste tehnologiju digitalnog prikazivanja. Umesto da se oslanjaju na tehniku preplitanja, digitalni displeji prave svoje slike tako što koriste fiksnu rešetku sićušnih, pojedinačno kontrolisanih piksela, nudeći od 720 do 1080 linija piksela i koristeći progresivno skeniranje (progressive scanning), gde se čitava slika odjednom pomera na svaku 1/60 sekunde.

Digitalna televizija (DTV)
DTV je standard digitalne televizije koji će zameniti analognu (ili NTSC analognu) televiziju. Digitalna televizija će omogućiti emiterima da ponude sliku boljeg kvaliteta u odnosu na trenutnu transmisiju i transmisije filmskog kvaliteta pomoću HDTV-a. DTV će takođe omogućiti emiterima da ponude više TV programa u isto vreme sa boljim kvalitetom slike i zvuka.

Mada se termini digitalna televizija (DTV) i visoko definisana televizija (HDTV) često koriste kao sinonimi, to su zapravo dve potpuno različite stvari. DTV se odnosi na stvarni TV signal koji se prenosi digitalno (umesto kao analogni signal). DTV nudi nekoliko opcija emitovanja, a dve od njih se smatraju HDTV formatom.

* 480i: Digitalna verzija trenutno postojećih televizijskih signala.
* 480p: Televizija poboljšane definicije (Enhanced Definition Television – EDTV) pruža oštriju sliku i mnogo više liči na HDTV nego na običnu televiziju. Danas se svi DVD mogu reprodukavati na EDTV.
* 720p: HDTV format koji pruža sliku po kvalitetu sličnu 1080i, ali takođe dopušta i emitovanje 480p signala.
* 1080i: Najdetaljnija HDTV slika.

* Brojevi predstavljaju vertikalnu rezoluciju, a slova predstavljaju prepleteno (i) ili progresivno (p) skeniranje. Na primer, 1080i predstavlja vertikalnu rezoluciju 1080 sa prepletenim skeniranjem.

Pored toga što nudi veću rezoluciju, DTV takođe nudi veći format televizijske slike (aspect ratio) u poređenju sa analognom televizijom. Format televizijske slike je poređenje širine i visine ekrana. Tradicionalna televizija nudi format slike 4×3. Standardni 32-inčni ekran je 25 1/2 inča širok i 19 inča visok. DTV omogućava format slike širokog ekrana, koji se meri kao 16×9. 32-inčni široki ekran je 28 inča širok i 19 inča visok, što omogućava gledaocima da vide mnogo veću oblast slike.

A.U.S. Senate je odredio 7. april 2009. godine kao krajnji rok da televizijske stanice u potpunosti pređu sa analognog na digitalno emitovanje. Analogna televizija će funkcionisati sve dok se sva analogna emitovanja ne završe. Kada se prelazak na DTV završi, starije vrste televizija će morati da nabave konvertore za prijem DTV signala. Postojeće televizijske stanice će nastaviti da rade pomoću kablova, satelita, VCR i DVD plejera još dugi niz godina.


EDTV i SDTV

digitalna-televizija_02

Standardno definisana televizija (Standard Definition Television – SDTV) je vrsta digitalne televizije koja može da prenosi i proizvodi slike boljeg kvaliteta nego što se dobijaju standardnim analognim emitovanjem. SDTV je obično 480i signal (gde 480 predstavlja vertikalnu rezoluciju, a slovo i predstavlja prepleteno skeniranje). Mada SDTV ne može po kvalitetu da priđe HDTV-u, u poređenju sa konvencionalnom televizijom je superioran.

EDTV takođe može da se prenosi pomoću DTV, a vizuelno simulira HDTV kvalitet. EDTV funkcioniše kao 480p (gde 480 predstavlja vertikalnu rezoluciju, a slovo p predstavlja progresivno skeniranje). Da biste iskoristili prednosti 480p standarda, morate da koristite video izvor koji proizvodi taj signal (na primer, DVD plejer), a displej mora da ima mogućnost čitanja 480p ulaznog signala. EDTV takođe nudi Dolby digital surround zvuk.

Oba standarda, SDTV i EDTV, se mogu prikazivati u formatu širokog ekrana.

EDTV predstavlja glavni napredak u današnjoj televiziji. Dok je HDTV još uvek tehnologija koja tek dolazi, EDTV je dostupan sada i može da pruži sliku koja je po kvalitetu približna HDTV standardu.

HDTV
HDTV je standard za digitalnu televiziju, gde emitovanje prenosi sliku širokog ekrana sa mnogo više detalja i boljim kvalitetom nego što se može naći u standardnoj analognoj televiziji ili digitalnoj televiziji. HDTV je vrsta DTV emitovanja i smatra se najkvalitetnijim dostupnim DTV formatom. Vrste HDTV displeja obuhvataju direktni prikaz (direct-view), plazma (plasma), projekciju na zadnjoj strani ekrana (rear screen) i prednjoj strani ekrana (front screen). HDTV zahteva HDTV birač za prikazivanje, a najdetaljniji HDTV format je 1080i.

Vrste HDTV displeja

TV sa direktnim prikazom
Televizija sa direktnim prikazom je vrsta koju svi poznajemo. Televizija sa direktnim prikazom koristi CRT i elektonski “pištolj” za iscrtavanje slike na ekranu obloženom fosforom. Ova vrsta televizije je sada dostupna u analognoj, digitalnoj i HDTV verziji.

Plazma TV

digitalna_tv_01

Plazma TV stvara sliku od gasa (plazme) ispunjenog atomima ksenona i neona i milionima naelektrisanih atoma i elektrona koji se sudaraju kada uključite televizor. Energija koju ovo sudaranje oslobođa povećava nivo energije u plazmi, a nenon i ksenon oslobađaju fotone svetla (slično načinu na koji funkcioniše neonska lampa). Plazma TV nudi velike oblasti za prikazivanje (do 50 inča), ali su vrlo tanki. Mada je kvalitet slike izuzetan, plazma televizori su prilično skupi.

TV sa projekcijom na zadnjoj strani ekrana
TV sa projekcijom na zadnjoj strani ekrana koristi projekcioni ekran umesto katodne cevi (Cathode Ray Tubes – CRT) za prikazivanje slika. Ova vrsta TV-a nudi veću rezoluciju i jasnije boje, a noviji modeli koriste ekrane visokog kvaliteta koji omogućavaju više uglova gledanja.

TV sa projekcijom na prednjoj strani ekrana
Projekcija na prednjoj strani ekrana funkcioniše slično kao projekcija na zadnjoj strani ekrana, osim što su katodne cevi ugrađene u posebnu jedinicu koja projektuje sliku na prednjoj strani TV ekrana. Ekran i projektor su odvojeni, tako da je veličina prikaza uglavnom ograničena na veličinu vaše sobe. Nešto skuplji projektori slike na prednjoj strani ekrana mogu da proizvedu jasniju sliku, ali to može da se vrši samo u zamračenoj sobi.

HDTV ili HDTV-kompatibilan?
Jedna od činjenica koja vas može zbuniti je da vam kupovina HD televizora a neće garantovati neposredni pristup HDTV programiranju. Kada kupujete HD televizor, moraćete da birate između integrisanih HDTV-a i onih koji se najčešće nazivaju “HDTV kompatibilni”. Da biste mogli da primite HDTV emisiju, potreban vam je HDTV birač (tuner) – uređaj za prijem i dekodiranje HDTV signala. HDTV birači mogu da budu samostalni uređaji ili mogu da budu integrisani u HDTV displej. HD televizor ili displej koji ima ugrađen HDTV birač se naziva “integrisani HDTV”, dok se termin “HDTV kompatibilan” odnosi na televizor koji nema integrisani HDTV birač, što znači da morate naknadno da ga kupite

Oznake:
© 2009 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela