Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Aktuelno » AMD povećava energetsku efikasnost u oblasti veštačke inteligencije i superkompjutera

Nakon što su 2020. godine postigli cilj energetske efikasnosti „AMD 25×20“ za mobilne procesore, inženjeri kompanije bili su gladni novog, odvažnog izazova u energetskoj efikasnosti procesora u korist kupaca i dobrobit planete. Do 2025. godine, AMD ima za cilj da pruži 30x povećanje energetske efikasnosti u oblastima veštačke inteligencije (AI) i superkompjutera (HPC).

Cilj je fokusiran na akcelerisane računarske čvorove u data centrima koji koriste AMD procesore i AMD GPU akceleratore za AI treniranje i HPC aplikacije.

amd 1

Fokusiran na smanjenje potrošnje energije uz ispunjavanje zahteva eksplozivnog radnog opterećenja u HPC i AI domenima, novi cilj 30×25 zahtevaće od kompanije povećanje energetske efikasnosti računarskog čvora 2.5 puta većom brzinom od ukupnih poboljšanja u industriji u prethodnih pet godina. To će doneti neverovatne koristi od HPC i AI aplikacija s potencijalnom uštedom od milijardu KWh električne energije i potencijalnim smanjenjem potrošnje u računarima za 97 procenata u narednih pet godina.

Gledajući trenutne i predviđene računarske zahteve, AMD-ov tim je odlučio da bi bilo najkorisnije fokusirati se na komponentu koja čini najbrže rastući segment u data centrima – akcelerisano računarstvo.

Šta je u pozadini?

Ubrzani računarski čvorovi su u osnovi konfiguracija specifična za određeni domen, koja omogućava optimalne proračunske performanse. Oni istovremeno omogućavaju ostvarivanje najmoćnijih i najnaprednijih računarski sistema na svetu. Upotrebom ovih čvorova, naučnici mogu da obučavaju neuronske mreže veštačke inteligencije i da isporučuju superkompjutere sposobne za sprovođenje kritičnih istraživanja koja su u srži najperspektivnijih i veoma važnih naučnih otkrića našeg vremena.

U narednoj deceniji, implementacija AI i HPC rešenja dovešće do značajnog razvoja u različitim poljima, poput predviđanja klime, genetike, farmakologije, alternativne energije, nauke o materijalima i prepoznavanja govora/slike… Svi ti zadaci zahtevaju masivnu računarsku snagu i stoga mogu biti energetski intenzivna. S rastućom globalnom potražnjom za primenom veštačke inteligencije i superkopjutera, ako kompanije ne preduzmu mere, ove dve oblasti mogle bi da dominiraju potrošnjom energije u data centrima u narednim godinama.

amd 2

Zašto je to važno?

AMD prepoznaje rastuću, ali neispunjenu potrebu za stalnim, održivim poboljšanjima energetske efikasnosti u akcelerisanim računarima. Ova vizija takođe proširuje dugoročnu posvećenost kompanije upravljanju životnom sredinom, energetskoj efikasnosti proizvoda i zaštiti životne sredine, zajednici i upravljanju (ESG). Kako bi nastavio da isporučuje računarsku snagu koja je potrebna svetu, AMD je inspirisan inovacijama i pronalaskom novih pristupa podizanju krivulje energetske efikasnosti, u eri smanjenja efekata minijaturizacije procesa proizvodnje poluprovodnika.

Ukratko, postizanje 30 puta povećanja energetske efikasnosti do 2025. podržalo bi rast nekih od najintenzivnijih svetskih računarskih potreba, dok bi se preduzeli koraci za ublažavanje povezanog rizika veće potrošnje energije.

amd 3

Kako do tamo?

Da bi postigli ovaj cilj, AMD-ovi inženjeri daće prioritet postizanju velikog povećanja efikasnosti u akcelerisanim računarskim čvorovima kroz arhitekturu, dizajn procesora, softver i inovacije u integrisanom pakovanju, a progres će se meriti javno na godišnjoj osnovi.

Da biste saznali više o novoj inicijativi za energetsku efikasnost, posetite: amd.com/en/corporate-responsibility/data-center-sustainability.

© 2021 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela