Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Smart Telefoni » Saveti za održavanje optimalnog stanja baterije na pametnom telefonu

Baterija na pametnim telefonima predstavlja jednu od najbitnijih komponenti i jedan je od ključnih faktora koji utiče na finalnu odluku korisnika pri kupovini. Može se reći da su mobilni telefoni „prerasli“ svoju prvobitnu ulogu, i da sada predstavljaju uređaje bez kojih praktično ne možemo da zamislimo dan. Kako bi svakodnevno korisničko iskustvo bilo prijatno i neometano, neophodno je da održavamo bateriju, a u nastavku je dato nekoliko saveta koji vam mogu pomoći u tome.

 

punjenje baterije

 

  1. Da li postoji optimalno vreme za punjenje telefona?

Veliki broj korisnika praktikuje punjenje telefona tek onda kada istroše kapacitet baterije ili kada stanje bude kritično, pa potraga za utičnicom postane najvažnija stvar na svetu.Međutim, u praksi se pokazalo da se radni vek i autonomija baterije smanjuju ako se njen kapacitet često koristi do maksimuma. Preporučljivo je da ne dolazimo u situaciju da baterija „padne“ na ispod 20 odsto svog kapaciteta, budući da ovo može imati dugoročne posledice na njen radni vek. Takođe treba voditi računa o tome da bateriju ne punimo do maksimalnog kapaciteta, kako bi održavali njenu autonomiju na optimalnom nivou. Preporučuje se da baterija uvek bude na 20 do 80 odsto njenog kapaciteta.

  1. Da li je u redu puniti telefon preko noći?

Mnogi korisnici su naviknuti na praksu punjenja telefona dok spavaju, pa tako oni provedu celu noć na punjaču. Međutim, ova praksa sa sobom nosi i određene rizike. Ako je telefon tokom cele noći priključen na punjač, baterija će biti pod visokom voltažom duži vremenski period. U ovom konkretnom slučaju, aktivni materijal unutar baterije biće u metastabilnom stanju, što će u značajnoj meri ubrzati smanjenje radnog veka i automije baterije. Prepooručuje se pravovremeno skidanje telefona sa punjača kako bi se baterija održavala u optimalnom stanju.

  1. Kako temperatura okruženja utiče na proces punjenja telefona?

Hemijske karakteristike litijumskih baterija određuju optimalnu temperaturu okruženja (definisano u korisničkom uputstvu koje se dobija uz pametni telefon). U okruženjima sa niskom temperaturom, elektrohemijska aktivnost baterije će se smanjiti, što znači da će snaga telefona koja može biti efektivno iskorišćena biti na nižem nivou u odnosu na rad pri „normalnim“ temperaturama. Kada telefon pokreće procese koji troše veliku količinu energije (kao što je fotografisanje, pravljenje video snimaka ili igranje video igrica), preostali kapacitet telefona koji se može iskoristiti će značajno pasti u odnosu na rad pri uobičajenim temperaturama. Na primer, korišćenje telefona dok se on nalazi na punjaču će generisati znatno veći stepen toplote, što će za posledicu imati brže pražnjenje baterije. Zbog toga se praksa korišćenja telefona na punjaču ne preporučuje.

  1. Da li će punjač koji nije namenjen za vaš telefon oštetiti bateriju?

Svaki proizvođač pametnih telefona pravi punjač prema unapred utvrđenim specifikacijama i principima za brzo punjenje. Ako za punjenje vašeg pametnog telefona koristite punjač koji nije predviđen za taj brend, brzo punjenje možda neće funkcionisati i postoji realna opasnost da oštetite vaš telefon. Kako bi baterija bila u optimalnom stanju, preporučuje se korišćenje punjača predviđenih za taj model telefona.

© 2020 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela