Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » IT vesti » Veritas novi klasifikacioni sistem za inteligentno upravljanje podacima

Data Insight 6.0 i Enterprise Vault 12.2 su prva rešenja kompanije Veritas koja će podržavati novi klasifikacioni sistem

 

Veritas Technologies, lider u oblasti upravljanja podacima u multi-cloud okruženjima, predstavio je  Integrated Classification Engine – novu tehnologiju koja omogućava da steknete savršen uvid u obaveštajne podatke o rizicima koje sa sobom nose podaci locirani na vašim serverima i u „oblaku“.

 

Organizacije danas ulažu napore da sagledaju svoje najbrže rastuće podatke —nestrukturirane podatke, kao i da steknu uvid u rizike u vezi sa njima. Ovaj tip podataka — koji obuhvata e-mail prepisku, dokumente i slike — izlaže organizacije potencijalno štetnim bezbednosnim ranjivostima i nenamernom odlivanju podataka o ličnosti i podataka koji se mogu koristiti za identifikaciju ličnosti (PII podaci). Prema studiji Veritas Data Genomics Index za 2017. godinu, očekuje se da ovaj problem postane još izraženiji sa rastom podataka preduzeća, čija stopa iznosi 49 procenata godišnje.

 

Veritas_podaci

 

Nov integrisan sistem za klasifikaciju omogućava organizacijama da brzo skeniraju i označe (taguju) podatke, kako bi bili sigurni da se ispravno upravlja osetljivim ili rizičnim informacijama i da one budu adekvatno štićene. Ova inovativna tehnologija pruža širok uvid u PII podatke i pomaže kompanijama da svoje poslovanje drže u okvirima propisa, koji pak od njih zahtevaju da donesu i sprovode diskretne politike zadržavanja podataka, nad kompletnim setom podataka kojim raspolažu — nezavisno od toga gde se ti podaci nalaze.

 

Ova nova tehnologija je sad dostupna u sklopu rešenja Veritas Data Insight 6.0 i Veritas Enterprise Vault 12.2. Buduće integracije ove tehnologije su u planu za sve Veritasove softvere za zaštitu podataka, skladištenje podataka i za upravljanje podacima.

 

Tehnologija za klasifikovanje pomaže organizacijama da usaglase poslovanje sa GDPR-om i globalnim regularornim zahtevima

 

Mogućnosti integrisanog klasifikacionog sistema pomažu organizacijama da dostignu nivo usaglašenosti poslovanja sa rigoroznim zahtevima zaštite podataka koji se primenjuju u celom svetu, kao što je predstojeća Opšta regulativa za zaštitu podataka (GDPR) koju je donela EU.

 

Konkretnije, integrisani klasifikacioni sistem može utvrditi gde se sve nalaze podaci o ličnosti, pa sugerisati aktivnosti koje pomažu organizacijama da adekvatno odluče koje zapise će zadržati ili obrisati, što su ključni i teški izazovi nametnuti GDPR regulativom. Prema nalazima prve faze istraživanja Veritasovog izveštaja o GDPR-u za 2017, gotovo 40 procenata anketiranih je zabrinuto u vezi sa mogućnošću njihove organizacije da pouzdano utvrdi ili pronađe podatke u kratkom vremenu, što je obavezno kod GDPR-a.

 

Jednostavan za korišćenje i lak za implementaciju, Integrisani klasifikacioni sistem u sebi ima više od stotinu prepodešenih šablona za prepozanavanje brojeva kreditnih kartica i brojeva socijalnog osiguranja, medicinskih zapisa i dr. PII podataka. On takođe dolazi sa više od 60 podešenih politika za GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley i druge akte regulative na snazi širom sveta, kako bi se ubrzale pripreme za  postizanje usaglašenosti. Dodatne mogućnosti obuhvataju rečnik rizičnih ključnih reči na osnovu kojih se može posumnjati u neadekvatnosti, kao i alate za ocenjivanje usaglašenosti i dobijanje uverenja o kvalitetu, alate za umanjivanje lažnih uzbuna.

 

„Klasifikaciona tehnologija je kritična za organizacije kojima je potreban širi uvid u PII podatke i koje hoće da pribave određene informacije brzo da bi postupile u vezi sa GDPR-om,“ rekao je Majk Palmer, izvršni potpredsednik i direktor za proizvode u kompaniji Veritas. „Ručno pokretane procese često ne možemo da garantovano sprovedemo, traže puno truda i nisu konzistentni. Ali uvođenjem moderne klasifikacione tehnologije u naš portfolio rešenja, Veritas se probija na vodeću poziciju na tržištu s novim pristupom upravljanju podataka koji olakšava pronalaženje osetljivih podataka, dupliranih i ustajalih podataka za brisanje, te dopušta organizacijama da donose odluke na bazi više informacija.“

 

Data Insight 6.0 stapa veštačku inteligenciju s klasifikacijom da unapredi otkrivanje rizika

 

Veritas Data Insight 6.0 preduzima značajan korak napred u pružanju analitike rizika tako što vrši triangulaciju uvida iz klasifikacije sadržaja, analitike meta-podataka i ponašanja korisnika da brzo detektuje potencijalne počinioce loših dela ili zlonamernih aktivnosti. Ocena rizičnosti korisnika koju daje Data Insight je prva linija odbrane za identifikovanje sumnjivih aktivnosti i pokretanje korektivnih napora da osetljivi podaci ostanu zaštićeni.

 

Data Insight 6.0 uvodi tehnologiju mašinskog učenja koja uzima u obzir ocenu rizičnosti korisnika i atribute datoteka da otkrije i „ulovi“ koji su to najrizičniji fajlovi u nekoj organizaciji, kao i da preporuči dalje korake. Primenom veštačke inteligencije za određivanje prioriteta za skeniranje koje vrši integrisani klasifikacioni sistem, Data Insight 6.0 može da „savlada“ petabajte podataka kako bi osvetlio i najtamnije kutke skladišta podataka. Data Insight 6.0 je odmah dostupan od Veritasa i njegovih partnera širom sveta.

 

Enterprise Vault 12.2 koristi klasifikaciju da obogati inteligencijom zadržanje i otkrivanje  podataka

 

Veritas Enterprise Vault 12.2 omogućava administratorima da u svoje arhive ubace inteligenciju, kroz ponovnu klasifikaciju svih svojih postojećih sadržaja uz konzistentne šablone i politike koje se dobijaju preko integrisanog klasifikacionog sistema. Rešenje upoređuje oznake za klasifikaciju sa politikama za zadržavanje podataka, kako bi obezbedilo da se svim kritičnim podacima upravlja na pravi način, a istovremeno omogućilo brisanje „smeća“ tokom normalnog odvijanja rada.

 

Unapređene mogućnosti klasifikovanja stvaraju osnovu za hitro sprovođenje istraga, olakšavajući pretraživanje sadržaja korišćenjem oznaka za klasifikaciju i ubrzavanje reakcije na otkriće ili na zahtev za dobijanje informacija, kako bi se odgovorilo na zakonske obaveze. Enterprise Vault 12.2 je od ovog meseca dostupan od Veritasa i njegovih partnera širom sveta.

 

„Kako rast količine podataka počinje da se meri u egzabajtima, organizacije su postajale pretrpane većinom nestrukturiranim „tamnim“ podacima koji su duplirani, ustajali ili su izuzetno promenljivog kvaliteta“ rekao je Džejson Bafington, glavni analitičar u Enterprise Strategy grupi. „Integrisani klasifikacioni sistem koji je predstavio Veritas danas, osmišljen je da značajno pomogne kompanijama kojima je potrebno da uspostave kontrolu nad podacima, upravljaju rizicima i postignu usaglašenost sa regulativom kroz obaveštajne podatke na osnovu kojih se mogu preduzimati akcije, a to su saznanja o tome koji podaci sve postoje, ko je njihov vlasnik i ko im može pristupiti, ali i kako se sa njima postupa, tj. kako se oni koriste.“

© 2017 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela