Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » IT vesti » 11 ČINJENICA O SAJBER BEZBEDNOSTI, OD KOJIH NE SMETE DA BEŽITE

Evolucija sajber bezbednosti odvija se neverovatnom brzinom. Tolikom da se razvoj bezbednosnih IT rešenja odigrava paralelno s čitanjem ovog teksta. Ali šta je podstaklo potrebu za rapidnim pomakom na polju zaštite podataka i zašto se sve više ulaže u nju?

Prema najnovijim svetskim statistikama, sajber napadi poprimili su zabrinjavajuće razmere. Primera radi, 230.000 novih malvera lansira se u toku jednog dana! Kakve to veze ima s vama? Cilj navedenih malvera, kao i bilo kog drugog vida sajber kriminala, nije zabava već eksploatacija korisničkih (vaših) podataka, koji se nalaze u korporativnim mrežama, od strane hakera, radi ostvarivanja finansijske koristi. Ukoliko imate bilo kakve sumnje u isplativost sajber napada, istraživanja pokazuju da je vrednost godišnje štete, koju isti prouzrokuju na globalnom nivou, dostigla 100 milijardi dolara!

 

hacker-1944688_960_720

 

Pritom, ovakvi napadi nisu ograničeni isključivo na korporacije i njihova poslovanja, već njihove žrtve mogu biti – i jesu – individualni korisnici, kao što ste vi. Kako? Globalna ekspanzija digitalnih komunikacionih kanala u vidu društvenih mreža i raznih online rezervacionih i registracionih sistema rezultirala je nastajanjem masovnih online baza podataka u kojima se vaši (korisnički) podaci nalaze „rasuti“ širom interneta, što ih čini vrlo dostupnim. Dakle, ukoliko ste jedan od 3 milijarde ljudi koji koriste internet, „kvalifikovani“ ste za poziciju potencijalne sajber žrtve. Upravo zbog toga, svaki uvid u aktuelno stanje u oblasti sajber bezbednosti korak je ka prepoznavanju postojećih pretnji i neophodnosti preduzimanja adekvatnih mera zaštite.

Zabrinjavajuća statistika

 1. Na svakih 39 sekundi, dogodi se po jedan hakerski napad;
 2. Preko 90% upada u baze podataka odigrava se u vladinim sektorima i maloprodajnoj i tehnološkoj industriji;
 3. 43% sajber napada pogađa mala preduzeća: 64% kompanija pretrpelo je napade preko veb-aplikacija, 62% kompanija suočilo se s posledicama phishing-a i socijalnog inženjeringa, 59% kompanija susrelo se s malverom i botnetom, dok je 51% kompanija iskusio DDoS napade;
 4. Usled rastućeg trenda povezivanja poslovnih infrastruktura, vrednost prosečne štete, koja nastaje upadom u bazu podataka, 2020. godine, prevazići će cifru od 150 miliona dolara;
 5. Počevši od 2013. godine, kao posledica upada u baze podataka, blizu 4.000 zapisa biva ukradeno svakoga dana, 158.727 svakoga sata, 2.645 svakoga minuta i 44 svake sekunde;
 6. U jednom trenutku, preko 75% zdravstvene industrije bilo je zaraženo malverom;
 7. Krajem 2016. godine, broj DDoS napada povećao se za 140%;
 8. Cybersecurity Ventures, kompanija koja sprovodi istraživanja i priprema izveštaje na temu sajber kriminala, procenjuje da će troškovi zaštite podataka nastaviti da rastu, te da će dostići cifru od jednog biliona dolara u periodu između 2017. i 2021. godine;
 9. Potreba za stručnjacima za sajber bezbednost nastaviće da otvara nove radne pozicije u IT sektoru (primera radi, procena je da će se samo u Americi broj nepopunjenih radnih mesta za navedeni profil, do 2019. godine, popeti na 1.5 milion);
 10. Internet of Things nastavlja da nosi sa sobom, kako mogućnost olakšane razmene podataka, tako i povećan rizik od sajber napada – očekuje se da će se broj povezanih uređaja, do 2020. godine, kretati između 50 i 200 milijardi;
 11. Svega 38% organizacija, na globalnom nivou, tvrdi da je adekvatno pripremljeno za sofisticirane sajber napade.

Trka u „naoružanju“

Ne samo da gorenavedena statistika prikazuje subverzivan uticaj sajber kriminala na korporativne sisteme i individualne korisnike, već otkriva i zastrašujuće širok spektar veština kojima sajber napadači raspolažu. Svesni višestrukih mogućnosti za eksploataciju korporativnih i korisničkih podataka, kao i njihove vrednosti, hakeri su se pretvorili u neumorne sajber prestupnike, čija evolucija veština prati evoluciju razvoja bezbednosnih IT rešenja, te je prisutna neprekidna trka u „naoružanju“ u kojoj su napori IT kompanija usmereni ka izradi bezbednosnih sistema, koji će biti jedan korak ispred napadača, a koji samim tim diktiraju i trendove u borbi protiv sajber kriminala.

Jedna od kompanija, koja ostvaruje značajne iskorake u unapređivanju bezbednosnih IT rešenja, jeste američki SonicWall, koji je u vlasništvu vodeće svetske firme za investicije u tehnološke usluge, Francisco Partners, i najvećeg hedge fonda na svetu, Elliot Management Corporation. Njen doprinos aktuelnoj problematici prepoznao je i CyberSecurity Breakthrough, proglasivši je za kompaniju godine – 2017. – u oblasti sajber bezbednosti.

Pristup ove kompanije zaštiti podataka, koji se pokazao kao efikasan i efektivan, zasniva se na razvijanju sveobuhvatnih žičnih i bežičnih bezbednosnih rešenja s integrisanim hardverom, softverom i servisima, koja omogućavaju organizacijama svih veličina pouzdanu zaštitu za mreže i korisnike (Next-Generation Firewalls), siguran udaljeni pristup (Secure Remote Access), e-mail zaštitu (E-mail Security) i precizno upravljanje i izveštavanje (Global Management System), bez ugrožavanja performansi postojećeg sistema. Zahvaljujući svojoj multifunkcionalnosti, navedena rešenja pronašla su primenu, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u prodajnim lancima, državnim ustanovama i velikim korporativnim sistemima.

Jačanje svesti o bezbednosnim izazovima u regionu

Inertnost po pitanju suočavanja s uveliko prisutnom pojavom u vidu sajber kriminala dugo je bila prisutna na području jadranske regije. Međutim, finansijski gubici i od po nekoliko stotina hiljada eura pojedinih regionalnih kompanija, koje su postale žrtve sajber napada, kao i nadolazeća regulativa Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR), probudili su interesovanje javnosti za prepoznavanje potencijalnih sajber pretnji i preduzimanje adekvatnih mera zaštite.

Ono što i dalje predstavlja prepreku na putu ka podizanju svesti kompanija i individualnih korisnika o neophodnosti preduzimanja odgovarajućih mera, jesu nedovoljna informisanost i nepotpuno razumevanje visokotehnološkog kriminala. Upravo zbog toga, kompanije specijalizovane za oblasti bezbednosti, umrežavanja i upravljanja sve više prepoznaju potrebu za stvaranjem edukativo-informativnog okruženja, koje će pomoći da se koncept sajber bezbednosti približi široj publici. Jedna od njih, koja je napravila najveći iskorak u tom smeru, svakako je kompanija Clico, specijalizovana za oblasti bezbednosti podataka, umrežavanja informacionih sistema i njihovog upravljanja, i distributer SonicWall-a za jadransku regiju, čiji competence center, sačinjen od vrhunskih security inženjera, omogućava ljudima da saznaju sve o oblasti bezbednosti podataka, kako o aktuelnim pretnjama i dostupnim rešenjima, tako i o propisima koje GDPR donosi, a koji su im bitni za nastavak poslovanja.

© 2018 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela