Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Razno » Šta tačno znači IP rejting vašeg telefona i koliko je on zaista vodootporan?

Šta izrazi „otporan na vodu“, „otporan na prskanje“ ili „otporan na prašinu“ zaista znače?

Proizvođači telefona koriste ove opisne izraze prilikom reklamiranja svojih proizvoda, ali između njih postoje konkretne razlike koje nisu uvek vidljive na prvi pogled.

Kako bi se izbeglo proizvoljno tumačenje ovih izjava, Evropski komitet za elektro tehničku standardizaciju razvio je jedinstveni sistem koji vam tačno otkriva koliko je neki telefon otporan na vodu i prašinu, i da li zaista jeste.

U pitanju je IP rejting.

 

cat telefoni 3

 

Šta je IP rejting?

IP rejting predstavlja nivo zaštite uređaja protiv čvrstih i tečnih materija. Najčešće ima dva broja. Prvi broj predstavlja nivo zaštite od čvrstih materija kao što su prašina i pesak, dok drugi broj označava nivo zaštite od tečnosti.

Zaštita od čvrstih materija

Ovaj broj označava nivo zaštite od čvrstih materija i on se kreće od 1 do 6 (najviši nivo zaštte).

Zaštita od tečnosti

Drugi broj predstavlja nivo zaštite od tečnosti i kreće se od 0 do 9 (najviši nivo zaštite).

Zašto je IP rejting važan?

Kada proizvođač telefona želi IP rejting za svoj proizvod, on mora biti testiran od strane nezavisne i sertifikovane kompanije. Kompanija potom daje IP rejting proizvodu kako bi označila koliko dobro je zaštićen od čvrstih i tečnih materija.

Postojanje ove oznake daje mogućnost proizvođačima da daju gore navedene tvrdnje sa potpunom sigurnošću da su one istinite, ali ujedno pružaju i kupcima jasno uverenje u vezi sa tim kakav telefon kupuju.

Pritom, vlasnici telefona jasno znaju koliko je njihov telefon zaštićen i mogu da ga koriste u skladu sa navedenom oznakom i ne izlažu tečnostima ako je nivo zaštite nizak, ili ne brinu o vodi ako je on visok.

Primera radi, postoje proizvođači telefona koji nude maksimalnu zaštitu svojih uređaja kao što je CAT.

Modeli ove kompanije dolaze sa najvišim nivoima zaštite koji idu do IP69 rejtinga, a posebno se izdvajaju modeli CAT S61, S62 Pro i S42+.

CAT modeli predstavljaju idealan izbor za sve one koji vode aktivan život, ili obavljaju posao u ekstremnim uslovima koji podrazumevaju rizik od ispadanja ili ekstremno niske ili visoke temperature.

Pored IP rejtinga, CAT telefoni su prošli i Mil-Spec testiranje koje se obavlja u skladu sa najvišim zahtevima i prohtevima vojske SAD.

Pogledajte tačno značenje svih IP rejting oznaka kako biste bili sigurni da kupujete telefon sa nivoom zaštite koji je vama potreban.

IP zaštita od čvrstih materija

0 – Ne postoji nikakav nivo zaštite

1 – Zaštita od obejakta većih od 50mm kao što je dlan ruke, ali ne postoji zaštita od namernog kontakta sa delovima tela

2 – Zaštita od objekata većih od 12mm, štiti od kontakta prstima i objekata slične veličine

3 – Zaštita od predmeta većih od 2.5mm, alati i debeli kablovi su uključeni u ovaj nivo

4 – Predmeti veći od 1 mm, uključuje većinu žica i šrafova

5 – Zaštita od prašine, sve dok telefon nije izložen većoj količini prašine

6 – Potpuna zaštita od prašine, koristi se vakum koji štiti od prašine

IP zaštita od tečnih materija

0 – Ne postoji zaštita

1 – Voda koja kaplje na uređaj u trajanju od 10 minuta pod uglom do 90 stepeni

2 – Voda koja kaplje na uređaj nagnut pod uglom od 15 stepeni u trajanju od 2.5 minuta

3 – Prskanje vodom pod uglom do 60 stepeni u trajanju od barem 5 minuta

4 – Prskanje vodom iz bilo kog pravca u trajanju od 10 minuta

5 – Prskanje mlazom vode u trajanju od 1 minuta po kvadratnom metru/12.5 litara vode u minutu sa razdaljine od 3 metra i pritiskom 30 kPa (prečnik mlaznice od 6.3mm)

6 – Prskanje jakim mlazom vode u trajanju od 1 minuta po kvadratnom metru/100 litara vode u minutu sa razdaljine od 3 metra i pritiskom od 100 kPa (prečnik mlaznice 12.5mm)

7 – Potapanje u vodu do dubine od 1 metra u trajanju od 30 minuta

8 – Potapanje u vodu do dubine od 1 metra, ili dublje – dubina i dužina trajanja potapanja navodi proizvođač

9 – Zaštita od prskanja iz velike blizine pod visokim pritiskom i temperaturom

© 2021 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela