Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Aktuelno » Gotovo je sa lažnim fotkama – Domaća aplikacija koja potvrđuje autentičnost fotografija!

Tim profesionalaca sa dugogodišnjim programerskim iskustvom, u okviru kompanije „Tehnološko Partnerstvo d.o.o.“ iz Beograda, napravio je jedinstvenu i potpuno originalnu aplikaciju zasnovanu na bazi blockchain tehnologije, koja jednim klikom korisniku pokazuje da li je neka fotografija autentična, odnosno da li je obrađena Photoshop ili nekim sličnim programom za obradu fotografija.

 

tehnolosko partnerstvo 1

 

Kao što je svima poznato Internet je trenutno preplavljen lažnim fotografijama u kojima ljudi žele da predstave sebe u lepšem svetlu ili da eventualno na taj način dokumentuju lažne vesti. Zato je danas od velike važnosti znati da li je fotografija prava ili „ulepšana“. Naime, Photoshop i slični grafički programi su dovedeni gotovo do savršenstva, tako da bez stručne i detaljne analize nije moguće otkriti da li su na fotografiji napravljene neke izmene.

Upravo tu na scenu stupa „Verified By Pi“ aplikacija. To je alat koji automatizovano, na jedinstven način omogućava proveru verodostojnosti fotografija. Upotrebom ove aplikacije lako je saznati da li je neka fotografija autentična ili makar i donekle obrađena. Samo jedan klik, odnosno samo delić sekunde,  je dovoljan da korisnik dobije potvrdu o verodostojnosti i dokaz o autentičnosti fotografije.

„Verified by Pi“ omogućava korisnicima društvenih mreža i online servisa kod kojih je fotografija jedan od osnovnih načina komunikacije, kao što su Instagram, Tinder, TripAdvisor, Airbnb, Booking i mnogi drugi, da konačno dobiju pravu informaciju o tome da li gledaju u realnu ili obrađenu sliku. U  okviru istog projekta, ali prvenstveno namenjena poslovnim korisnicima je i nova verzija aplikacije koja pored fotografija korisnicima omogućava i proveru verodostojnosti dokumenata (ugovora, memoranduma faktura…)

 

 

Kako „Verified by Pi“ funkcioniše?

 

“Verified By Pi” aplikacija startuje se tako što se jednostavno klikom na odgovarajuće dugme aktivira  servis. To dovodi do otvaranja stranice u programu na kojoj je moguće napraviti i verifikovati fotografiju. Odabirom prve opcije aktivira se kamera na telefonu preko koje se može napraviti fotografija. Razlika u odnosu na standardnu aplikaciju za kameru je što ovde korisnik ima i posebno dugme preko koga korisnik može da vidi fotografiju na kojoj je dodat „Verified by Pi“ sigurnosni žig, kao i odgovarajući QR kod.

Verifikacija fotografije se obavlja tako što se izračunava njena hash vrednost i dodaje kriptografski potpis, koji se dalje šalju na zaštićeni server. U cilju dodatne sigurnosti, ovaj zapis moguće je sačuvati na više servera, sve u skladu sa potrebama klijenta. Ovde je bitno pomenuti da sama fotografija, u cilju zaštite privatnosti korisnika, ostaje na uređaju, a da se na servere šalju samo pomenuti podaci o njoj. Hash vrednost i kriptografski potpis se kasnije upotrebljavaju za identifikaciju fotografije. Bilo kakva modifikacija promeniće i hash vrednosti i kriptografski potpis, pa se oni neće podudarati sa informacijama sačuvanim na serveru. To je neoboriv dokaz da je fotografija naknadno menjana i modifikovana.

U cilju povećanja bezbednosti i sigurnosti celog sistema, on je realizovan kao distribuirani sistem i zasnovan je na “blockchain” tehnologiji. Odlično je optimizovan po pitanju veličine, hardverske zahtevnosti i potrošnje baterije, pa ga je moguće upotrebljavati i na starijim (i jeftinim) modelima mobilnih telefona.

 

 

Platforma za sigurnu komunikaciju

„Verified By Pi“ servis je samo deo kompleksnije, tzv. „Pi platforme”, koja se sastoji iz nekoliko delova: “Verified by Pi”, “Pay by Pi”, “Secure by Pi”, “Control by Pi”… Činjenica je  da ubrzan način života zahteva upotrebu mnogobrojnih aplikacija, a samim tim i ostavljanje digitalnih tragova koji definišu savremenog čoveka. Preuzimanjem kontrole nad sopstvenim digitalnim postojanjem možemo da sprečimo krađu identiteta, prevare i mnoge druge kriminalne aktivnosti. Ideja “Pi platforme” je u pojednostavljivanju i zaštiti svih komunikacija koje se odvijaju unutar određene organizacije, ali i u privatnom životu. Uz njenu pomoć moguće je ostvariti bezbednu razmenu poruka bez monitoringa trećeg lica, sigurno online plaćanje platnim karticama, zaštićene pozive… Platforma je u potpunosti modularna, tako da u skladu sa konkretnim potrebama organizacije koja se odluči za njenu upotrebu, nudi integraciju tačno onih funkcionalnosti koje su potrebne.

 

Više informacija na: www.tp.rs

 

 

 

© 2019 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela