Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Software » Veritas sklopio novo tehnološko savezništvo

Veritas Technologies je obznanio sklapanje tehnološke alijanse sa Amazon Web Servisima sa ciljem da korporacijama stavi na raspolaganje upravljačke mogućnosti svog rešenja Veritas 360 Data Management i omogući im da iskoriste prednosti AWS infrastrukture u „oblaku“, ubrzavajući migraciju na to okruženje i poboljšavajući upravljanje aplikacijama i podacima u hibridnim „cloud“ okruženjima.
Saradnja dveju kompanija još će više podržati Veritas-ovu posvećenost tome da klijentima omogući upravljanje podacima na hibridnim arhitekturama, kao i da pomogne IT sektorima velikih kompanija uspešnu i sigurnu navigaciju na putovanju kroz „oblake“.
Kako klijenti budu dalje uvodili „oblak“ u svoje korporativne mrežne arhitekture, Veritas će im softverom upravljanim pristupom pomagati da integrišu i migriraju podatke i aplikacijska okruženja onim tempom koji njima odgovara. Pri tom, on će štititi njihovu postojeću investiciju u hardver i softver zadržavajući vidljivost podataka i mogućnosti upravljanja njima, a pružiće im i mogućnost izbora neke buduće infrastrukture.
“Naši korisnici uporno traže načine da svoje postojeće lokalne usluge pokreću na zakupljenim instalacijama u oblaku Amazon Web servisa”, izjavio je Bil Vas, potpredsednik usluga skladištenja u AWS-u. “Danas se mnogo velikih preduzeća oslanja na Veritas tehnologije da bi im omogućile stabilnost I sigurnost aplikacija, željeni nivo performansi i oporavak sistema u slučaju katastrofe. Ovi naši korisnici će sada imati još više mogućnosti da smanje troškove i povećaju produktivnost dok ubrzavaju putovanje ka oblaku.”
Ubrzavanje migracije na oblak sa značajnim uticajem na poslovanje
Saradnja Veritasa i AWS-a obuhvata integraciju tehnologija sadržanih u Veritas 360 Data Management rešenjima i AWS-u.
• Veritas Resiliency platforma orkestrira kompletnom migracijom ili failover/failback operacijama na AWS i sa AWS-a, pomažući da se uštedi vreme i novac klijenata, pojednostavljujući korisničko iskustvo i povećavajući spremnost za oporavak u slučaju katastrofe. Korporacije često gledaju na „oblak“ kao na destinaciju za čuvanje podataka u slučaju da dođe do katastrofe. To im je način za smanjenje troškova u vezi sa održavanjem internih kapaciteta za oporavak, kao što su prostorije za smeštaj servera za skladištenje podataka, infrastruktura, kao i za smanjenje operativnih troškova. Pomoću Veritas Resiliency platforme, organizacije imaju mogućnost da jednostavno prebacuju podatke i automatizuju oporavak virtuelizovane infrastrukture koje se nalazi na AWS-u, a sve to jednim klikom. To omogućava organizacijama da u potpunosti konsolidiju svoje rezervne data centre u sklopu AWS-ovog „oblaka“.
• Enterprise aplikacije, kao što su SAP i Oracle, pomoću Veritas InfoScale for AWS rešenja mogu biti pokretane iz AWS-ovog oblaka, a da pri tome održe nivo performansi, otpornosti i skalabilnosti kao da se izvršavaju na lokalnoj infrastrukturi. Ovo klijentima pruža adekvatnu alternativu potpunom refaktorisanju svake aplikacije posebno, što može biti skupo i oduzimati puno vremena. Organizacije koje odaberu da zadrže određene aplikacije u sklopu lokalne infrastrukture takođe mogu imati koristi od hibridnih mogućnosti rešenja InfoScale, koje omogućava da aplikacije budu „usidrene“ u data centru, a po potrebi se mogu „prelivati“ u „oblak“, tj. onda kad se javljaju „špicevi“ opterećenja (u smislu naglog povećanja količine zahteva koji im se upućuju). Sve ovo se postiže preko objedinjene upravljačke konzole, koja je i laka za korišćenje, čime se pojednostavljuje korisničko iskustvo.
Veritas
• Za vlasnike aplikacija koji već koriste prednosti AWS-a, rešenje Veritas Access obezbeđuje softverski definisano skladište za nestrukturirane podatke, a koje je optimizovano u pogledu performansi i cene. Klijenti danas mogu da koriste Veritas Access i Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) kao jeftino skladište podataka za nestrukturirane podatke i da optimizuju migraciju podataka na AWS. U narednim tromesečjima klijenti će takođe moći da pokreću Veritas Access kao Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance i da automatski obezbeđuju odgovarajuću alokaciju Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ili Amazon S3 skladišta koje im je potrebno zarad željenih performansi aplikacija. Veritas Access inteligentno identifikuje podatke kojima se često pristupa i kešira ih u lokalu da bi poboljšao performanse aplikacija i omogućio provizionisanje jeftinijih skladišta koja će u kombinaciji sa lokalnim kešom omogućavati iste performanse. Kada se nekim podacima ne pristupa često, oni se mogu preseliti na još jeftinije vidove skladišta podataka i to u skladu sa pravilima politike koju je korisnik odredio, čime se još više optimizuje okruženje.
• Klijentima koji žele da zaštite svoje podatke u hibridnom „oblaku“ na raspolaganju su Veritas NetBackup i Veritas Backup Exec rešenja koja nude jednostavnu i pouzdanu zaštitu podataka. Kao što je prethodno najavljeno, korisnici AWS-a mogu da koriste NetBackup Amazon Machine Image (AMI) sliku podataka za prepodešene i prilagođene instalacije „mašina“ u infrastrukturi oblaka. Veritas će nastaviti sa investiranjem u objedinjenu zaštitu podataka i u dalju integraciju AWS usluga sa oba svoja rešenja, NetBackup i Backup Exec.
Kako se digitalna transformacija ubrzava tempom bez presedana, organizacije se nalaze na dobrom putu da prigrle infrastrukturu oblaka, a istovremeno nikada nije bio izraženije koncentrisanje na upravljanje troškovima. „Rast javnog oblaka je podržan činjenicom da organizacije čuvaju 14 procenata svog budžeta zahvaljujući tome što usvajaju javni cloud,” posvedočila je Gartnerova studija usvajanja oblaka za 2015. godinu.
“Veritas 360 Data Management za cloud pruža korisnicima moćne, jednostavne i veoma isplative načine da brzo izvuku veću poslovnu vrednost iz oblaka”, rekao je Majk Palmer, izvršni potpredsednik i direktor proizvoda u kompaniji Veritas. “Velika preduzeća mogu da ostvare korist od Veritas-ovih rešenja na AWS-u u sklopu svoje hibridne IT strategije, efikasno iskoriste mogućnosti upravljanja podacima da podignu performanse aplikacija, održavaju kontinuitet poslovanja pomoću unapređene otpornosti IT sistema, kao i da optimizuju svoju investiciju u AWS infrastrukturu.”
© 2017 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela