Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Software » Kontinuirano poboljšanje sistema

CI ili kontinuirano poboljšanje sistema je kolekcija od pet menadžerskih tehnika određivanja parametara, rangiranja mogućnosti za poboljšanja, rešavanje problema, implementacije mera unapređenja i poboljšanja ljudskog učinka, a sve sa ciljem praćenja i kontrolisanja velikog broja procesa, koji mogu, a ne moraju biti u međusobnim vezama. Rešenje kompanije Coming Computer Engineering jedinstveno je u svakom pogledu i u praksi daje odlične rezultate, maksimalno je prilagodivo potrebama poslovnih okruženja i može se koristiti sa bilo kog uređaja.

 

kontinuirano-poboljšanje

 

CI aplikacija kompanije Coming Computer Engineering uspešno povezuje rad nekoliko stotina menadžera svih nivoa, od generalnog direktora do poslovođa na zadacima poboljšanja u svim radnim oblastima (produktivnost, smanjenje troškova, kvalitet, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, ušteda energije, održavanje radnog postora…). Korisnici sa ovom aplikacijom imaju jasan pregled i odmah su upućeni na deo CI programa koji se odnosi na njih i njihov sektor ili na druge delove kompanije gde je korisnik prepoznat kao neko ko može da pruži doprinos u analizi stručne oblasti za koju je od strane lidera kvalifikovan kao kompetentan.

Korisnici mogu da zadovolje sve poslovne potrebe ne napuštajući aplikaciju, pa tako i da odrede timove, dodeljuju zadatke i odgovornosti, pa čak i da sazovu sastanak. CI aplikacija automatski šalje e-mail informacije o dodeljenim zadacima, isticanju rokova i upućuje na listu očekivanih obaveza u bilo kom segmentu CI programa, bilo da je korisnik izvršilac ili učesnik u nekom od procesa upravljanja. Kao menadžer višeg i najvišeg nivoa, CI aplikacija pruža korisniku brz i jasan pregled CI procesa i odmah ga upućuje na one procese koji spadaju u njegov domen odgovornosti.

Aplikacija je dostupna sa bilo kog računara u kompaniji, kao i sa odgovarajućeg službenog pametnog telefona. Može se koristiti i tokom sastanaka, putem projektora, a lider CI procesa može direktno da ažurira svaki dokument sa svojim timom, u grupnom radu. CI aplikacija kompanije Coming Computer Engineering se može prilagoditi tako da bude podržana na već postojećoj infrastrukturi, tako da se izbegavaju dodatni troškovi za opremu i licence.

Više o CI aplikaciji kompanije Coming Computer Engineering možete saznati na ovom link-u

© 2018 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela