Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » IT Dešavanja » “d!conomy – no limits” će biti vodeća tema sajma CeBIT 2017

Digitalizacija menja privredu i društvo na dublji način nego bilo koji drugi tehnološki napredak u istoriji. Kombinacijom pojedinih digitalnih tehnologija se daje impuls inovativnosti i disruptivnosti koji do sada nije viđen. Dinamiku ovih promena posebno jasnom čine novi oblici interakcije čoveka i mašine, kao i preklapanje virtuelne stvarnosti i realnog života. Digitalna transformacija je centralna tema sajma CeBIT u Hanoveru.

 

cb_logo_col

 

Uticaj digitalne transformacije se može osetiti na svakom koraku. Naročito je evidentan u privredi gde se tradicionalni procesi, etablirane strukture i postojeće granice između privrednih grana otvaraju i iznova definišu. Uspostavljaju se novi oblici saradnje između preduzeća i različitih privrednih branši, a to uključuje i interfejs između čoveka i tehnologije. Rađaju se novi poslovni modeli i oblici poslovanja.

Izborom vodeće teme sajma „d!conomy – no limits” sajam CeBIT će, kao vodeća svetska izložba za digitalizaciju privrede, javne uprave i društva, staviti fokus na mogućnosti koje pruža digitalna transformacija. „Ključna tema ’d!conomy – no limits’ predstavlja šanse za privredu koje su se stvorile kroz digitalizaciju i nove tehnologije“, rekao je Oliver Frese, predsednik upravno odbora Deutsche Messe AG u Hanoveru. „Tema sajma za 2017. je odabrana da bi se dodatno istakao način na koji se menjaju granice između čoveka i mašine, kao i između stvarnog i virtuelnog sveta. Čovek, kao stvaralac digitalnog doba, ne bi trebalo da se ograničava u svojim razmišljanjima, već da otvorenog uma proceni mogućnosti koje se stvaraju i preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju ove tranzicije.“

Digitalnu transformaciju ubrzavaju nove tehnologije i prilike koje pružaju veštačka inteligencija, virtualna i izmenjena stvarnost (augmented reality), autonomni sistemi, 3D štampa, humanoidni uslužni roboti, dronovi. Zahvaljujući „internetu stvari“ (Internet of Things, IoT) svakodnevno se povećava broj scenarija njihove primene što omogućuje pozitivnu interakciju ljudi i tehnologije. Kako navodi Frese: „Oblici primene IoT i nove tehnologije otvaraju nove vidike u pravom smislu reči. Sada je naš zadatak da ove tehnologije pretvorimo u poslovne prilike.“

Zato će CeBIT 2017 u još većoj meri staviti u fokus primere upotrebe novih tehnologija. „Tako će se u halama prikazati vrlo konkretni primeri digitalizacije u oblastima autoindustrije, bankarstva i osiguranja, trgovini, zdravstvu, i javnoj upravi. Tako će se na upečatljiv način pokazati kako digitalizacija utiče na sve sfere privrednog i društvenog delovanja“, dodao je Frese.

Uz moto sajma “Global Event for Digital Business” (globalni događaj za digitalno poslovanje) CeBIT se pozicionira kao vodeća izložba u oblasti digitalizacije i digitalne transformacije privrede, javne uprave i društva. Ovakvim fokusom se pruža orijentacija na sve donosioce odluka u procesu oblikovanja digitalnih preduzeća, odnosno digitalne javne uprave.

Frese navodi da predoslov za uspeh u digitalnoj ekonomiji čine kreativnost i otvorenost za promene koje nosi novi preduzetnički duh: „Ali takođe se radi i o veštinama i kvalifikacijama koje će pokretati rad u četvrtoj industrijskoj revoluciji, Industry 4.0. Moramo da zaista doživimo interakciju novih tehnologija kako bi prepoznali i iskoristili poslovne i društvene šanse koje se otvaraju.“

CeBIT 2017 će u martu predstaviti nove tehnologije sa akcentom na mogućnosti primene, a posebno će se istaći novi poslovni modeli koje pokreću podaci i lanci vrednosti. Posebne zanimljivosti će biti predstavljene u okviru virtuelnog vodiča “discover d!conomy” (otkrijte digitalnu ekonomiju), koji je imao svoju premijeru 2016. Ova tura pruža platformu za povezivanje aktera iz politike, privrede, i društvenog života, ali i za kontroverznu diskusiju vodećih svetskih vizionara, top menadžera i kreativnih mislilaca o primeni standarda, i uspostavljanju pravnogi regulatornog okvira.

“Digitalizacija nije stanje niti proces koji se u nekom trenutku završava,” objašnjava predsednik nemačkog IT udruženja BITKOM, Bernhard Rohleder. „CeBIT je idealno mesto za neophodno umrežavanje i razmenu mišljenja između globalnih igrača, malih i srednjih preduzeća i startapa, čime se stvara most između korisnika i dobavljača digitalnih rešenja. Takođe je to platforma za suštinski potreban dijalog između inovatora iz Nemačke i celog sveta.“

„Od Japana kao ovogodišnje partnerske zemlje sajma očekujemo da pruži dodatne impulse u pravcu na koji ukazuje vodeća tema sajma. Kada se radi o digitalizaciji, japansko društvo demonstrira veoma otvoren i inovativan način razmišljanja. Evropa može da od Japana nauči kako se razvijaju novi, kreativni pristupi i kako se na otvoren način reaguje na tehnologije i potencijal koji one pružaju“, rekao je Frese.

 

CeBIT – Global Event for Digital Business

CeBIT je najznačajniji svetski sajam usmeren na digitalizaciju koja danas pogađa svaki aspekat privrede i društva. Sajam godišnje okuplja preko 3.000 izlagača i 200.000 posetilaca u Hanoveru. Fokus je na poslednjim dostignućima u oblastima, kao što su veštačka inteligencija, autonomni sistemi, virtuelna stvarnost, humanoidi roboti i dronovi.  Aktuelne teme Big Data, Cloud Applications, Internet of Things, Mobile Solutions, Security i Social Business prikazane su kroz širok spektar aplikacija. Miks izložbe, konferencija i prilika za umrežavanje čini CeBIT događajem koji se mora naći u kaledaru svakog IT provajdera i korisnika iz celog sveta. Veliki akcenat sajam stavlja i na startap zajednicu kroz SCALE11 platformu koja privlači više od 400 mladih preduzeća. Naredni CeBIT odražaće se od 20. do 24. marta 2017. godine, a zemlja partner biće Japan.

© 2016 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela