Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Razno » Kako da vam se papir ne zaglavljuje u štampaču

Jedan od najčešćih problema s kojima se suočavaju štampači, bez obzira da li se radi o ink-jet ili laserskim modelima, je zaglavljivanje papira. Izvlačenje zaglavljenog papira nekad nije lako, pa se dešava da se on pocepa, da deo ostane u štampaču i da bude nedostupan bez njegovog otvaranja. Nije u pitanju problem koji će zahtevati odlazak u servis, ali svakako je iritirajući, jer štampač koristite onda kada vam je potreban – a zaglavljeni papir to onemogućava. Zato ćemo u nastavku teksta pokazati kako se uz samo malo pažnje prilikom rukovanja štampačem, može znatno umanjiti, ako ne i u potpunosti onemogućiti zaglavljivanje papira.

 

zaglavljivanje papira

 

Verovatno najčešći uzrok zaglavljivanja je kada štampač povuče papir ukrivo. On se tada zgužva u štampaču i onemogućava se njegov nesmetan tok kroz telo štampača. A sve to može da se izbegne jednostavnim podešavanjem širine vođica na mestu gde papir ulazi u štampač. Stavite papir, približite vođice do njegovih ivica i problem krivog uvlačenja papira će biti rešen.

Pre nego što stavite papir u fioku štampača, malo ga protresite. Uhvatite jednu po jednu ivicu papira i palcem pređite preko njih, da se malo razmaknu. Time ćete onemogućiti povlačenje više od jednog papira prilikom štampe, što je takođe čest uzrok zaglavljivanja.

Obratite pažnju da u štampač ne stavljate vlažan papir. Ako prostorija u kojoj se čuva papir za štampač ima vazduh prezasićen vlagom, papir će se ovlažiti. To se lako može videti po tome kada papir u risu postane talasast. Ako se u štampač stavi vlažan papir, visoka temperatura prilikom štampe će izazvati pretvaranje vlage u paru, koja može da bude i uzrok većih problema – kvarova štampača.

Kupujte odgovarajući papir za vaš štampač. Ako pokušate da uštedite nekoliko desetina dinara po risu papira, a pri tome kupite papir koji je manje gramaže, ili manje kvalitetan od preporučenog, to će izazvati probleme u radu. Tanji papir će se lako zgužvati, a papir lošijeg kvaliteta može da ima više papirne prašine nego što je proizvođač propisao za određeni štampač. Ta prašina će se vremenom nakupljati po valjcima štampača i papir će početi da proklizava po njemu i da se zaglavljuje. Pored toga, prašina može da zaprlja i senzore koji će indikovati neku drugu grešku u radu.

To nas dovodi i do poslednje stvari koje biste trebali da preduzmete ako ne želite da vam se papir zaglavljuje u štampaču. Održavajte štampač redovno – otvorite ga, izvucite kertridže ili toner i povremeno očistite senzore i valjke, kao i preostalu prašinu koja se nakupila unutar štampača – tih nekoliko minuta posla poštedeće vas muke i nerviranja zbog papira koji se zaglavio.

Izvor: Servis štampača, Servis laptop računaraZDE Servis

© 2021 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela