Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Aktuelno » Kako rashladiti celu kuću – Jeftinije i efikasnije od klima uređaja

Klima uređaji više nisu u modi. Postoje uređaji koji su mnogo efikasniji, a istovremeno ekološki i jeftiniji za korišćenje. Radi se o specijalizovanim toplotnim pumpama za koje se pogrešno smatra da služe samo za grejanje kuće (jer sama reč “toplotne” asocira na to). O svemu tome razgovarali smo sa Zoranom Rašićem, direktorom kompanije Aegea, koja se upravo bavi proizvodnjom i ugradnjom toplotnih pumpi u ove svrhe

 

12_AEGEA_oglas

 

  • Da li je tačno da toplotne pumpe koje se ugrađuju u kuće služe samo za grejanje ili se mogu koristiti i za hlađenje cele kuće?

 

Prvo bih želeo da Vam se zahvalim što ste prepoznali ovu temu kao značajnu i aktuelnu. Reč “toplotne” se odnosi na energiju, pa se u skladu sa time i termin “toplotne pumpe” odnosi na njihovu mogućnost da “prepumpavaju” energiju. Ovaj prenos energije može da bude u oba smera, tako da toplotne pumpe mogu da služe i za grejanje i za hlađenje objekata. Dakle, tačno je da toplotne pumpe prvenstveno služe za grejanje, ali u poslednje vreme, sve se više korisnika opredeljuje za kompletnu klimatizaciju objekata s toplotnim pumpama (i grejanje i hlađenje), zbog njihove efikasnosti i dobrog učinka.

 

  • Svima nam je poznato za grejanje, ali možete li nam bar ukratno pojasniti na koji način toplotne pumpe hlade?

 

Freonski ciklus u toplotnoj pumpi, uz pomoć faznih prelaza (konstantan prelazak freona iz tečnosti u gas – isparavanje i gasa u tečnost – kondenzacija) omogućava prenošenje toplote s tela koje je na nižoj temperaturi na telo koje je na višoj temperaturi, odnosno suprotno procesu u prirodi. Okretanjem ovog ciklusa u toplotnoj pumpi, dobijamo mogućnost da objekat pretvorimo u izvor energije, odnosno da iz njega preuzimamo energiju i na taj način ga hladimo. Sva ova “okretanja ciklusa” se naravno vrše potpuno automatski i korisnik pomoću jednostavnog odabira na ekranu osetljivom na dodir bira da li će se grejati ili hladiti.

 

toplotne-pumpe-slide8

 

  • Koliko je ovaj način hlađenja efikasniji, odnosno jeftiniji za korisnika od korišćenja popularnih klima uređaja?

 

Za početak, razlika je u samom konceptu. Sistem sa toplotnom pumpom je sistemsko rešenje za grejanje i hlađenje objekta, dok je klima uređaj iznuđeno rešenje za jednu ili eventualno dve dobro povezane prostorije. Što se tiče efikasnosti, klima uređaj predaje toplotu vazduhu, čija je temperatura 30C i više. S druge strane toplotna pumpa predaje toplotu vodi koja je na konstantnoj temperaturi od 14C. Ovde je još bitno napomenuti i znatno veću sposobnost vode da primi toplotu u poređenju s vazduhom.

 

Iz svega navedenog se jasno može zaključiti da je u slučaju toplotne pumpe potreban mnogo manji rad da bi se postigao efekat hlađenja zbog čega je i potrošnja toplotne pumpe u odnosu na klima uređaj značajno niža.

 

  • Šta je sve potrebno za instalaciju jednog ovakvog uređaja?

 

Ceo sistem se može podeliti na tri segmenta: izvor, pumpu i ponor. Obzirom da AEGEA proizvodi uređaje čiji je izvor voda (tzv. voda-voda sistemi), ovde ćemo se ograničiti na elemente potrebne za uspostavljanje ovakvog sistema. Za voda-voda sisteme su potrebna minimalno dva bunara. Jedan je eksploatacioni i iz njega crpimo vodu, a drugi je povratni i u njega vraćamo vodu koja je iskorišćena tj. čija temperatura je snižena. Sledeći element sistema je toplotna pumpa. Njen kapacitet i snagu određujemo na osnovu veličine objekta koji treba da se greje, odnosno hladi. Toplotna pumpa svojim radom skladišti energiju u akumulacionom tanku. Iskustva su pokazala da su sistemi s akumulacionim tankom stabilniji i efikasniji. U kotlarnici, pored akumulacionog tanka se montiraju cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i ventili sigurnosti, cevi, fiting, zaporna armatura… Konačno, ponor je sistem za distribuciju energije po objektu. Može biti podno/zidni razvod, sistem s Fan Coil-ovima ili sistem s radijatorima. Kakav god bio, mora biti prilagođen nisko temperaturnom režimu grejanja, a za hlađenje mogu poslužiti samo podno/zidni razvod sa svojim ograničenjima i Fan Coil-ovi koji su zapravo najpogodniji za hlađenje.

 

toplotne-pumpe-slide9

 

  • Kome su konkretno namenjene AEGEA toplotne pumpe i po čemu se razlikuju od sličnih uređaja koji se mogu naći na našem tržištu?

 

AEGEA toplotne pumpe su namenjene svim korisnicima koji imaju potrebu za hlađenjem i grejanjem. Prvestveno su namenjene privatnim kućama i porodičnim objektima, a drugi segment tržišta koji u poslednje vreme sve više pokazuje interesovanje za naše proizvode su vlasnici komercijalnih objekata, poput hotela, restorana, poslovnih zgrada i slično. I na kraju, treći segment u kome smo takođe zastupljeni, su zgrade sa više stanova u kojima investitori prave centralizovane sisteme grejanja i hlađenja, a zatim prodajom energije stvaraju još jedan, novi i dugoročni izvor prihoda za sebe.

 

Razlika u odnosu na konkurentske uređaje se zapravo svodi na inovativna rešenja u upravljanju i komunikaciji s uređajem. Ova rešenja su nam omogućila da svojim korisnicima ponudimo niz usluga koji nisu svojstveni konkurentskim proizvodima, čak i kod etabliranih globalnih proizvođača. U to spadaju daljinsko upravljanje i kontrola, sistem prijavljivanja grešaka i alarmi, kao i daljinski monitoring koji korisniku pruža 100% sigurnosti u pogledu rizika od neregistrovanog zaustavljanja i kvara sistema.

 

Više informacija na: www.aegea.rs

 

 

© 2016 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela