Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Hardware-procesori » AMD „Milan“ EPYC procesori unapređuju Google-ove Cloud resurse

Kada je prošle godine Google objavio da će svoje Virtuelne Mašine iz „N2D“ klase opremiti sa tada aktuelnom drugom generacijom AMD EPYC „Rome“ procesora, glavni zahtev IT giganta bio je izbalansirani odnos proračunske snage i memorijskog kapaciteta. Razlog je što N2D klasa pripada tzv. virtuelnim mašinama „opšte namene“. Reč je o računarskim resursima koji su namenjeni svima i koji treba dobro da rade sa najširim mogućim dijapazonom aplikacija i zadataka. Pre nego što je uvrstio AMD EPYC procesore u svoju ponudu, Google je za „N2“ klasu koristio Intel Xeon procesore:

Klasa Mašina Virtuelnih procesora Memorije po vCPU-u Familija procesora Prilagođene VM Lokalni SSD Unapredive VM
N2 Od 2 do 80 0,5 – 8 GB Intel Xeon „Cascade Lake“ Da Da Da
N2D Od 2 do 224 0,5 – 8 GB AMD EPYC „Rome“ Da Da Da

Razlog zašto se Google odlučio da prošle godine kreira „N2D“ familiju VM-ova unutar „N2“ klase, bili su rezultati testiranja koje je Google sproveo, a po kojima su instance na bazi AMD EPYC „Rome“ procesora bile do 39 procenata brže od ekvivalentnih instanci baziranih na Intel Xeon procesorima, mereno u industrijski standardnom Coremark benchmarku.

18154950_EPYC-ChipShot-Cypher_SP3.png

Usled ogromne potražnje za računarskim resursima koji omogućavaju ekspanziju rada na daljinu, Google se odlučio da ove godine dodatno unapredi kapacitete i snagu „N2D“ klase virtuelnih mašina opšte namene. Imajući u vidu rezultate testiranja, Google se opet odlučio za AMD EPYC procesore, ali ovog puta bazirane na trećoj „Milan“ generaciji.

Ubrzanje performansi koje donosi prelazak sa AMD EPYC „Rome“ procesora na AMD EPYC „Milan“ procesore je u proseku 30 odsto, prema Google-ovim merenjima. Upotreba AMD EPYC procesora omogućila je Google-u da bude lider među javnim Cloud provajderima, kada je reč o količini procesorskih jezgara koje nude krajnjem korisniku. Takođe, „N2D“ klasa omogućava izuzetnu fleksibilnost u dimenzionsanju virtuelnih mašina naspram raznoraznih korisničkih potreba. „N2D“ nudi do 9 TB lokalnog SSD prostora, kao i 100 Gbps mrežu visoke propusne moći.

Jedan od prvih korisnika „N2D“ klase virtuelnih mašina je bila kompanija Fullstory. Ovo su njihovi utisci nakon „upgradea“ na AMD „Milan“ EPYC procesore: „Tokom naših testiranja, najnovijih N2D instanci, baziranih na AMD Milan procesorima, pokazalo se da se određeni upiti izvršavaju približno 29 procenata brže, u proseku, naspram prethodne N2D generacije. Očekujemo da će se ovo ubrzanje dramatično odraziti na uposlenje resursa i samim tim bolje iskustvo naših korisnika“.

Zahvaljujući performansama i fleksibilnosti N2D instanci, Google je privukao mnoge nove klijente, a jedno od poznatijih imena među njima je Vimeo. Ovo su njihovi razlozi za upotrebu novih N2D instanci: „Većina našeg video sadržaja je CPU procesirana i enkodovana u H.264, HEVC i AV1, za optimalnu živopisnost slike i minimalne artefakte. Google-ove nove N2D instance bazirane na AMD „Milan“ procesorima omogućile su ogromno poboljšanje za naše korisnike tako što su dramatično smanjile vreme transkodinga i do 20 odsto, omogućavajući nam da umanjimo troškove u sličnoj meri.“

Sledeći korak jeste unapređenje N2D instanci sa mogućnostima „Poverljivog Računarstva“ (Confidetial Computing). Suština je u enkripciji memorijskih podataka u momentu njihovog procesiranja, a to je moguće zahvaljujući sigurnosnim tehnologijama kao što je „SEV“ (Secure Encrypted Virtualization) koje su na hardverskom nivou implementirane unutar AMD „Milan“ EPYC procesora. Google očekuje da će ova mogućnost uskoro biti dostupna korisnicima.

 

© 2021 Polarotor · Subscribe:PostsComments · Designed by Benbela · Powered by Benbela